محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برای اولین بار در جهان، دستگاه توزیع مکانیزه متادون را در این دانشگاه اختراع کرده اند.این اختراع مشکلاتی مانند عرضه خارج از شبکه متادون یا مصرف غیر ضروری آن را حل خواهد کرد.

دستگاهی که برای اولین بار در نجف آباد ساخته شد+فیلم

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برای اولین بار در جهان، دستگاه توزیع مکانیزه متادون را در این دانشگاه اختراع کرده اند.این اختراع مشکلاتی مانند عرضه خارج از شبکه متادون یا مصرف غیر ضروری آن را حل خواهد کرد.

خبرگزاری صدا و سیما: در این دستگاه تمام اتوماتیک که بر اساس اسکن چشم و اثر انگشت فرد معتاد فعال می شود، شخص به داخل کابین کاملا ایمنی هدایت شده، بر اساس نسخه الکترونیک پزشک میزان مشخصی متادون مصرف کرده و در صورت عدم بروز مشکل خاصی، از اتاقک دستگاه خارج می شود.

توضیح: مشروح خبر را چندی پیش منتشر کرده بودیم ولی برخی مخاطبان خواستار جزئیات بیشتر از نحوه عملکرد این دستگاه شده بودند.

دستگاه توزیع متادون دستگاهی که برای اولین بار در نجف آباد ساخته شد+فیلم دستگاهی که برای اولین بار در نجف آباد ساخته شد+فیلم                   300x200

دستگاه توزیع متادون

دانشگاه آزاد نجف آباد دستگاهی که برای اولین بار در نجف آباد ساخته شد+فیلم دستگاهی که برای اولین بار در نجف آباد ساخته شد+فیلم             300x185

دانشگاه آزاد نجف آباد

ساخت دستگاه توزیع خودکار متادون+ فیلم

دستگاهی که برای اولین بار در نجف آباد ساخته شد+فیلم