دادگستری اصفهان: علی زارعی دادستان عمومی و انقلاب نجف آباد ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس بررسی ها و رصد گسترده اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان(عج) با اخذ دستور مقام قضایی موفق به شناسایی و دستگیری برخی افراد مرتبط با شبکه های بزرگ قاچاق و توزیع سلاح و مهمات طی دو عملیات جداگانه شدند.

دستگیری دو باند قاچاق اسلحه در نجف آباد

دادگستری اصفهان: علی زارعی دادستان عمومی و انقلاب نجف آباد ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس بررسی ها و رصد گسترده اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان(عج) با اخذ دستور مقام قضایی موفق به شناسایی و دستگیری برخی افراد مرتبط با شبکه های بزرگ قاچاق و توزیع سلاح و مهمات طی دو عملیات جداگانه شدند.

وی افزود: طی عملیات اول سه نفر از عوامل مرتبط با یکی از شبکه های بزرگ توزیع و فروش سلاح و مهمات و نیز باند فروشندگان سلاح و مهمات به اشرار مسلح در اغتشاشات اخیر مورد شناسایی قرار گرفته و پس از هماهنگی با مقام قضایی به هنگام انتقال محوله سلاح و مهمات جنگی توسط جاسازهای مختلف در یک خودرو سمند، مورد ضربه قرار گرفته و دستگیر شدند.

زارعی افزود: در این عملیات تعداد قابل توجهی سلاح جنگی و مقادیری فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب نجف آباد خاطرنشان کرد: در عملیات دیگر یکی از شبکه های بزرگ قاچاق و توزیع سلاح و مهمات مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن اخذ دستور مقام قضایی، فرد مرتبط با این شبکه به هنگام انتقال محموله سلاح و مهمات جنگی توسط جاسازهای مختلف در یک خودرو پراید مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد.

زارعی در پایان تصریح کرد: درحال حاضر متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شده و تحقیقات تکمیلی در خصوص این دو پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد در جریان رسیدگی است.

دادستان نجف آباد دستگیری دو باند قاچاق اسلحه در نجف آباد دستگیری دو باند قاچاق اسلحه در نجف آباد                         300x180

علی زارع دادستان نجف آباد