دستگیری سارق حرفه ای پراید در نجف آباد
دستگیری سارق حرفه ای پراید در نجف آباد
موج: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: در پی وصول پرونده های متعدد سرقت خودروهای پراید در مناطق مختلف شهرستان نجف آباد ماموران انتظامی با فعال نمودن گشت پوششی در سطح حوزه استحفاظی، یک سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

دستگیری سارق حرفه ای پراید در نجف آباد

موج: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: در پی وصول پرونده های متعدد سرقت خودروهای پراید در مناطق مختلف شهرستان نجف آباد ماموران انتظامی با فعال نمودن گشت پوششی در سطح حوزه استحفاظی، یک سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی با اشاره به اعتراف متهم به ۷ فقره سرقت خودروهای پراید در سطح شهرستان نجف آباد گفت: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.

توصیه های نیروی انتظامی نجف آباد برای پیشگیری از سرقت خودرو

توصیه های نیروی انتظامی نجف آباد برای پیشگیری از سرقت خودرو

دستگیری سارق حرفه ای پراید در نجف آباد