در تابستان امسال، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نجف آباد بیش از سیصد نفر را در ارتباط با حمل و توزیع مواد مخدر دستگیر کرده و حدود 78 کیلو انواع مواد مخدر را هم کشف و ضبط نموده است.

دستگیری سیصد نفر در نجف آباد در سه ماه

در تابستان امسال، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نجف آباد بیش از سیصد نفر را در ارتباط با حمل و توزیع مواد مخدر دستگیر کرده و حدود ۷۸ کیلو انواع مواد مخدر را هم کشف و ضبط نموده است.

روابط عمومی دادگستری کل استان: محمد رضا توکلی دادستان نجف آباد این خبر را داده و گفته: بیشترین کشفیات مربوط به تریاک بوده است.

توکلی اضافه کرد: برای حفظ امنیت عمومی شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم، نیروهای انتظامی به صورت منظم در مسیرهای خلوت و باغات اقدام به گشت زنی می کنند.

دادستان نجف آباد دستگیری سیصد نفر در نجف آباد در سه ماه دستگیری سیصد نفر در نجف آباد در سه ماه                              300x211

توکلی دادستان نجف آباد

دستگیری سیصد نفر در نجف آباد در سه ماه