ظهر روز دوشنبه ۲۸ مهر۹۹، خانم جوانی که کشف حجاب کرده، با دوچرخه نیم دوری در باغ ملی (میدان امام) نجف آباد زده و فیلم این حرکت را کسانی که ظاهرا با او هماهنگ هستند، در فضای مجازی منتشر می کنند.

دستگیری عوامل میدانی هنجار شکنی در نجف آباد

ظهر روز دوشنبه ۲۸ مهر۹۹، خانم جوانی که کشف حجاب کرده، با دوچرخه نیم دوری در باغ ملی (میدان امام) نجف آباد زده و فیلم این حرکت را کسانی که ظاهرا با او هماهنگ هستند، در فضای مجازی منتشر می کنند.

چند ساعت بعد از این اتفاق و قبل از ورود به روز سه شنبه، منابع موثق خبر دادند که این خانم و افرادی که از این حرکت فیلم گرفته و منتشر کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند.

خیلی بعید است که فیلم برداران این صحنه، تصادفی در محل حاضر شده باشند. چون تمامی شواهد نشان از آن دارد که بازیگران این صحنه، به خوبی نقش خود را ایفا کرده اند تا ضمن تهیه خوراکی مناسب برای رسانه های بیگانه، اهداف دیگری را هم دنبال کنند.

مشخص است که این خانم، از قبل خود را آماده حضور در جلوی دوربین کرده. این را از نوع آرایش مو، کیفی که روسری اش را داخلش گذاشته، مختصر خریدی که به دوچرخه آویزان کرده تا خود را خانمی خانه دار و معمولی نشان دهد و واکنش نشان ندادنش به صحبت های فیلم بردار می توان متوجه شد.

در مورد فیلم برداران هم باید گفت خیلی حرفه ای تلاش کرده اند  که خودشان را غیر حرفه ای نشان دهند. دوربین از  روی داشبورد خودرو روشن می شود در حالی که یک آدم معمولی وقتی چنین صحنه ای را ببیند، از شدت عجله و هیجان، اول گوشی را به سمت سوژه گرفته و بعد دوربین را روشن می کند.

نوع سوال های فیلم برداران هم از قبل تمرین شده. به ویژه وقتی از کلید واژه هایی مثل «آزادی» و «برگشت شاه» یا «دمت گرم» استفاده می کنند.

تمامی این شواهد نشان می دهد که این گروه که به طور قطع عقبه ای دارند، قصد دارند میزان حساسیت جامعه را سنجیده و هم زمان شانس خود برای ایجاد یک دو قطبی بین موافقان و مخالفان چنین حرکت هایی ایجاد کنند.

دیگر دو قطبی مورد نظر این گروه، «معیشت و عفت» است که تلاش دارند به آن دامن زده و افکار عمومی را از اولویت های امروز جامعه دور کنند.

به هر حال گروه های مختلف، سال ها است که در غفلت و انفعال دستگاه های فرهنگی کشور و شهرستان، به شدت مشغول فعالیت در ابعاد مختلف هستند و مطمئنا چند وقت یک بار برای رصد میزان تاثیرگذاری کارهای خود، چنین معرکه هایی را راه می اندازند.

کاش از موازی کاری ها، خودخواهی ها، لجبازی ها، کج فهمی ها و بد سلیقگی ها در حوزه امور فرهنگی دست بر می داشتیم و عین دوران دفاع مقدس، همه در کنار هم به میدان مبارزه می آمدیم.

هنجار شکنی 28 مهر 99 در نجف آباد

هنجار شکنی ۲۸ مهر ۹۹ در نجف آباد

دستگیری عوامل میدانی هنجار شکنی در نجف آباد