فردی که سال 57 در یکی از روستاهای خراسان طی یک نزاع دسته جمعی 2نفر را به قتل رسانده بود، بعد از چهل سال توسط ماموران انتظامی در نجف آباد شناسایی و دستگیر شد. این فرد در این مدت به صورت مرتب محل زندگی خود را از استانی به استان دیگر تغییر می داده است.

دستگیری قاتل فراری در نجف آباد بعد از ۴۰سال

فردی که سال ۵۷ در یکی از روستاهای خراسان طی یک نزاع دسته جمعی ۲نفر را به قتل رسانده بود، بعد از چهل سال توسط ماموران انتظامی در نجف آباد شناسایی و دستگیر شد. این فرد در این مدت به صورت مرتب محل زندگی خود را از استانی به استان دیگر تغییر می داده است.

موج: دستگیری این فرد با تلاش های شبانه روزی و اقدامات پیچیده علمی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان میسر شد.

نجف آباد نیوز: در متن خبر اصلی اشاره ای به سن و انگیزه قاتل و همچنین مشخصات مقتولین نشده است.

نیروی انتظامی دستگیری قاتل فراری در نجف آباد بعد از 40سال دستگیری قاتل فراری در نجف آباد بعد از 40سال              300x205

نیروی انتظامی

دستگیری قاتل فراری در نجف آباد بعد از ۴۰سال