دست و پنجه نرم کردن ۳۵ کشتی گیر جوان و بزرگسال نجف آبادی
دست و پنجه نرم کردن ۳۵ کشتی گیر جوان و بزرگسال نجف آبادی

رقابت سی و پنج کشتی گیر نجف آباد در هشت وزن که به میزبانی باشگاه تختی برگزار شد با قهرمانی تیم ویلاشهر و جای گرفتن تیم های باشگاه تختی،امیر آباد و یزدانشهر در جایگاه های دوم تا چهارم به پایان رسید. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد در این رقابت ها اسماعیل جمالوند،حامد […]

رقابت سی و پنج کشتی گیر نجف آباد در هشت وزن که به میزبانی باشگاه تختی برگزار شد با قهرمانی تیم ویلاشهر و جای گرفتن تیم های باشگاه تختی،امیر آباد و یزدانشهر در جایگاه های دوم تا چهارم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد در این رقابت ها اسماعیل جمالوند،حامد صالحی و احسان صالحی مقام اول تا سوم پنجاه و هفت کیلوگرم و حسن جعفری،سجاد دالوند و علی مومنی عناوین برتر وزن ۶۱ کیلوگرم را به دست آوردند.
در شصت و پنج کیلوگرم نیز میلاد درویشی و سجاد نجف پور اول و دوم شدند و عباس علیخانی،کمال کریم زاده و سعید هوشیارفر نیز موفق به کسب رتبه های اولی تا سوم وزن هفتاد کیلوگرم شدند.

اوزان هفتاد و چهار و هشتاد و شش کیلوگرم این رقابت ها نیز شاهد کسب مقام های اول توسط سعید نجفیان و حمید رضا نوروزی و جایگاه دومی توسط اکبر یادگار صالحی و امیر نصیری و همچنین عنوان سومی توسط احمد شجاعی و عمران زارعی بودند.
در نود و هفت کیلوگرم نیز به ترتیب روح اله اسماعیلیان،مهدی مردیها و محمد انصاری و در صدو ۲۵ کیلوگرم به عنوان سنگین ترین کشتی گیران مسابقات مهدی جعفری،رسول کریم زاده و محمد سلیمانی موفق به ایستادن بر روی جایگاه اول تا سوم شدند.