دعای کمیل رزمندگان نجف‌آبادی در بهمن۶۱+فیلم
دعای کمیل رزمندگان نجف‌آبادی در بهمن۶۱+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن61 هم‌زمان با اجرای عملیات والفجر‌مقدماتی ضبط شده، برگزاری مراسم دعای کمیل و مداحی توسط رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد و لشکر8نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

دعای کمیل رزمندگان نجف‌آبادی در بهمن۶۱+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن۶۱ هم‌زمان با اجرای عملیات والفجر‌مقدماتی ضبط شده، برگزاری مراسم دعای کمیل و مداحی توسط رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد و لشکر۸نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

در این فیلم که به نظر می‌رسد در حوالی منطقه عمومی زلیجان ضبط شده باشد، دو نفر اجرای مراسم دعای کمیل و مداحی را بر عهده دارند که تا این لحظه، فقط توانسته‌ایم مرحوم محمود اصفهانی را از بین این دو نفر شناسایی کنیم.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

تصاویر، تزیینی هستند.

 

دعای کمیل رزمندگان نجف‌آبادی در بهمن۶۱+فیلم