دفن غیر بهداشتی زباله در اشن+ فیلم
دفن غیر بهداشتی زباله در اشن+ فیلم

یکی از شهروندان ساکن روستای اشن در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد، از دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی زباله در حاشیه روستا گزارشی را برای باشگاه خبرنگاران جوان تهیه کرده است. (تصویر تزیینی است) http://www.aparat.com/v/Ou6Dz  

یکی از شهروندان ساکن روستای اشن در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد، از دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی زباله در حاشیه روستا گزارشی را برای باشگاه خبرنگاران جوان تهیه کرده است. (تصویر تزیینی است)

http://www.aparat.com/v/Ou6Dz