نماینده مردم در مجلس گفت: در حالی که نفوذی های داخلی دلار را گران می کنند، جرقه ای لازم است تا اغتشاش ایجاد شود. سقوط هواپیمای مسافربری به دست پدافند ایرانی سوریه، می توانست همان جرقه باشد.

دنبال جرقه ای برای آشوب هستند

صاحب نیوز: نماینده مردم در مجلس گفت: در حالی که نفوذی های داخلی دلار را گران می کنند، جرقه ای لازم است تا اغتشاش ایجاد شود. سقوط هواپیمای مسافربری به دست پدافند ایرانی سوریه، می توانست همان جرقه باشد.

ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: مانند همین کار را پیش از این دو جنگنده اسرائیل در مورد هواپیمای روسیه انجام دادند و باعث به اشتباه افتادن پدافند هوایی سوریه در زدن هواپیمای روسی شد.

ابوترابی تصریح کرد: با این کار می خواستند قرارداد وزارت دفاع سوریه در خصوص خرید سامانه های پدافندی ایرانی را هم به نوعی زیر سوال ببرند.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: لازم است در مجامع بین المللی به دلیل به خطر انداختن جان مسافران هواپیمای غیرنظامی خارج از قوانین ایکائو، شکایت کنیم و باید از این ظرفیت استفاده و آمریکایی ها را محکوم کنیم.

ابوالفضل ابوترابی دنبال جرقه ای برای آشوب هستند دنبال جرقه ای برای آشوب هستند                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

دنبال جرقه ای برای آشوب هستند