به دنبال رتبه زیر ۵۰۰ در رتبه بندی دانشگاه های جهان هستیم
به دنبال رتبه زیر ۵۰۰ در رتبه بندی دانشگاه های جهان هستیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: با برنامه ریزی های بعمل آمده در تلاش هستیم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در طی ۴ سال آینده رتبه بین المللی زیر ۵۰۰ را در بین دانشگاه های جهان کسب نماید. دکتر سید محمد امیری در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به تشریح وضعیت […]

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: با برنامه ریزی های بعمل آمده در تلاش هستیم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در طی ۴ سال آینده رتبه بین المللی زیر ۵۰۰ را در بین دانشگاه های جهان کسب نماید.

دکتر سید محمد امیری در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به تشریح وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و اقدامات به عمل آمده پرداخته و اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش و همکاری همه حوزه ها، مسئولین، استادان و کارکنان موفق شدیم رتبه دانشگاه را ارتقا و آن را درجمع ده دانشگاه برتر دانشگاه آزاد اسلامی برسانیم که این جهش ودستاورد بسیار خوبی است.
رئیس واحد نجف آباد اظهار داشت: در گزارشی که توسط معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی درجلسه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص بررسی وضعیت دانشگاه های دولتی و واحدهای دانشگاهی در نظام رتبه بندی سایماگو در سال های ۲۰۰۹ تا۲۰۱۴ ارائه شد. واحد نجف آباد در جمع ۱۰ دانشگاه برتر دانشگاه های آزاد اسلامی در آخرین ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات عالی سراسرکشور قرار گرفت.
امیری در ادامه سخنانش با اشاره به شاخص ها و معیارهای سنجش دانشگاه ها و رتبه بندی از سوی نظام رتبه بندی سایماگو افزود: توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، جذب اعضای هیات علمی جدید و برقراری تناسب بین نسبت استاد به دانشجو، ارتقای اعضای هیات علمی و نیز افزایش کارهای علمی وپژوهشی و برونداد های علمی از جمله مصادیق تاثیرگذار در ارتقای وضعیت دانشگاه استو با برنامه ریزی های بعمل آمده در تلاش هستیم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در طی ۴سال آیند رتبه بین المللی زیر ۵۰۰ را در بین دانشگاه های جهان کسب نماید.
وی گفت : سایماگو شرکتی فناور محور است که دارای شهرت جهانی است و در زمینه تحلیل و ارزیابی اطلاعات علمی در حوزه های نشر ، تهیه کنندگان اطلاعات علمی، دانشگاه ها فعالیت داشته و با ارزیابی و تعیین رتبه موسسات سرو کار دارد و عملکرد دانشگا ه ها و موسسات پژوهش محور را تحلیل می کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با بیان اینکه در نظام های رتبه بندی بین المللی وضعیت دانشگاه های کشور و دانشگاه آزاد اسلامی از حیث برون داد علمی ارائه شده است گفت دانشگاه نجف آباد دربین شاخص های مطرح شده در جمع ۱۰ واحد برتر در بین واحد های دانشگا ه آزاد قرار گرفته که در بعضی از این شاخص ها در رتبه های زیر ۵ و در رتبه اول قرار گرفته و در سطح ملی و کل دانشگاه های کشور در رتبه ممتاز قرار دارد.
امیری افزود: به طور مثال در این ارزیابی واحد نجف آباد در شاخص های راهبری ، تعالی راهبری ، و لینک های مرتبط با هر حوزه رتبه های اول ودرشاخص های همکاری های بین المللی ، نسبت ضریب تاثیر متوسط واحد به متوسط جهانی و تخصص گرایی رتبه دوم را در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ودر بین سایر دانشگاه های کشور رتبه ممتاز را به خود اختصاص داده است.
رئیس دانشگاه نجف آباد در پایان سخنانش با اظهار امیدواری به ادامه این روند با همکاری و تلاش همه حوزه های دانشگاه تصریح کرد: امیدواریم با تلاش و اراده ای که در طی این مدت در این دانشگاه شکل گرفته، به حرکت ادامه داده و در آینده نزدیک رتبه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد زیر ۵۰۰ قرار گیرد.

»نبع:ایمنا