دوازدهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی امروزدر دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد. فامیلی رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران گفت:در این دوره از مسابقات ۳۵۰ دانشجو از ۶۶ دانشگاه در قالب ۱۰۴ تیم در رشته های بتن سبک پر مقاومت،سازه محافظ تخم مرغ ،تیر سبک خَمشی ، بتن […]

دوازدهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی امروزدر دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد.
فامیلی رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران گفت:در این دوره از مسابقات ۳۵۰ دانشجو از ۶۶ دانشگاه در قالب ۱۰۴ تیم در رشته های بتن سبک پر مقاومت،سازه محافظ تخم مرغ ،تیر سبک خَمشی ، بتن خود تراکم اقتصادی ، بتن غلتکی اقتصادی و پوستر و پایان نامه دانشجویی رقابت کردند.
کلهری دبیر انجمن بتن ایران هم گفت:برترین های این مسابقات یکروزه ۱۶ مهر اعلام می شود.

منبع: اصفهان واحد مرکزی خبر