شبستان: اشرف مردانی معاون فرهنگی مدرسه علمیه فاطمیه گفت: در کلاس روان خوانی قرآن نیز که به صورت آموزش قواعد برگزار شد، اساتید مربوطه که جزء مبلغین مدرسه محسوب می شوند با کمک نماینده کانون ناشنوایان شهرستان، مطالب مورد نظر را به دختران ناشنوا منتقل کردند.

دوره احکام در نجف آباد ویژه ناشنوایان

شبستان: اشرف مردانی معاون فرهنگی مدرسه علمیه فاطمیه گفت: در کلاس روان خوانی قرآن نیز که به صورت آموزش قواعد برگزار شد، اساتید مربوطه که جزء مبلغین مدرسه محسوب می شوند با کمک نماینده کانون ناشنوایان شهرستان، مطالب مورد نظر را به دختران ناشنوا منتقل کردند.
مردانی مدت این دوره را ۱۰ جلسه عنوان کرد و گفت: امیدواریم  بتوانیم مهارت های لازم جهت ارتباط با ناشنوایان را به دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران منتقل کنیم.
حوزه علمیه دوره احکام در نجف آباد ویژه ناشنوایان دوره احکام در نجف آباد ویژه ناشنوایان                     300x201

حوزه علمیه

دوره احکام در نجف آباد ویژه ناشنوایان