سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر دومین سالگرد شهادت پاسدار شهید محسن حججی، عصر روز پنج شنبه هفدهم مرداد ماه در محل یادمان شهدای نجف آباد با سخنرانی آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران برگزار شد. تصاویر از موسی (مهدی) لطفی خبرگزاری فارس و پایگاه خبری شهرداری نجف آباد نیوز

سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر

دومین سالگرد شهادت پاسدار شهید محسن حججی، عصر روز پنج شنبه هفدهم مرداد ماه در محل یادمان شهدای نجف آباد با سخنرانی آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران برگزار شد. تصاویر از موسی (مهدی) لطفی خبرگزاری فارس و پایگاه خبری شهرداری

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      1 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      2 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      3 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      4 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      5 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      6 300x208

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      7 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      8 300x212

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      9 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید محسن حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      10 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

شهید محسن حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      11 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      12 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      13 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      14 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی سالگرد سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر                      15 300x200

دومین سالگرد شهید حججی

نجف آباد نیوز