دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری در پیام نور نجف آباد
دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری در پیام نور نجف آباد

خبرگزاری صدا و سیما:دبیر کنفرانس گفت: تحلیل رفتاری و مبانی ریاضی الگوریتم‌های فراابتکاری،  الگوریتم‌های فراابتکاری الهام گرفته از طبیعت، الگوریتم‌های اَبَرابتکاری ، کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در علوم و مهندسی و  بهینه‌سازی، محاسبات تکاملی و هوش جمعی و  یادگیری ماشین و محاسبات نرم از محورهای این کنفرانس ملی است. سید سعید آیت آخرین فرصت ارسال مقاله […]

خبرگزاری صدا و سیما:دبیر کنفرانس گفت: تحلیل رفتاری و مبانی ریاضی الگوریتم‌های فراابتکاری،  الگوریتم‌های فراابتکاری الهام گرفته از طبیعت، الگوریتم‌های اَبَرابتکاری ، کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در علوم و مهندسی و  بهینه‌سازی، محاسبات تکاملی و هوش جمعی و  یادگیری ماشین و محاسبات نرم از محورهای این کنفرانس ملی است.

سید سعید آیت آخرین فرصت ارسال مقاله را نیمه فروردین سال آینده اعلام کرد و افزود:پژوهشگران برای ارسال  آثار و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.mha2017.ir/fa  مراجعه کنند.
دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی  ۲۱ و۲۲ اردیبهشت سال آینده در دانشگاه پیام نور نجف آباد برگزار می شود.