گسترش استفاده از مخزن و پمپ، نتیجه ای عکس داده و مصرف آب و برق را به حدود دو برابر قبل از این افزایش داده است.

دو برابر شدن مصرف آب و برق در نجف آباد

گسترش استفاده از مخزن و پمپ، نتیجه ای عکس داده و مصرف آب و برق را به حدود دو برابر قبل از این افزایش داده است.

این را یک کارشناس با حدود بیست سال سابقه فعالیت در موضوعات مرتبط با آب و کشاورزی بیان داشت و گفت: با هر بار روشن شدن پمپ ها، مقدار قابل توجهی برق مصرف شده و همزمان با توجه به افزایش فشار در شبکه داخلی منازل، میزان مصرف و هدر رفت آب، حداقل دو برابر شده است.

وی از سوء مدیریت و بی تدبیری مسئولان این بخش انتقاد کرد و ادامه داد: برای کاهش مصرف آب شرب، فشار شبکه را کم کردند ولی عملا این کار منجر به استفاده گسترده مشترکان از سیستم پمپ و مخزن شد.

شرایط جدید آب شرب، بازار بسیار خوب و پر رونقی برای وارد کنندگان پمپ وتولید کنندگان انواع مخزن فراهم کرده است.

مصرف برق دو برابر شدن مصرف آب و برق در نجف آباد دو برابر شدن مصرف آب و برق در نجف آباد                 300x188

مصرف برق

دو برابر شدن مصرف آب و برق در نجف آباد