روز شنبه شانزدهم تیر97 کلنگ یک مدرسه ۶کلاسه و یک مجموعه ورزشی که قرار است با مشارکت خیران و اداره کل نوسازی آموزش و پرورش استان ساخته شود، در جلال آباد به زمین زده شد.

دو کلنگ زنی در جلال آباد

روز شنبه شانزدهم تیر۹۷ کلنگ یک مدرسه ۶کلاسه و یک مجموعه ورزشی که قرار است با مشارکت خیران و اداره کل نوسازی آموزش و پرورش استان ساخته شود، در جلال آباد به زمین زده شد.

ایرنا: مدرسه با زیربنای ۸۲۸ مترمربع در زمینی به مساحت یکهزار و ۴۰۸ مترمربع و مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع در روستای چهار هزار نفری جلال آباد ساخته خواهند شد.

نجف آباد نیوز:  بخش هایی از پروژه مجموعه آموزشی اداره کل نوسازی مدارس استان در خیابان شریعتی، پس از سال ها هنوز افتتاح نشده است.

جلال آباد دو کلنگ زنی در جلال آباد دو کلنگ زنی در جلال آباد                   264x300

جلال آباد

دو کلنگ زنی در جلال آباد