صدا و سیما: مدیر جهادکشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: به دلیل کم آبی و خشکسالی در این شهرستان، کشاورزان روستا‌های فیلور و رحمت آباد، با کرایه زمین در استان‌های دیگر اقدام به کاشت و برداشت پیاز کرده اند.

دپوی ۳۰ هزار تن پیاز در نجف آباد

صدا و سیما: مدیر جهادکشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: به دلیل کم آبی و خشکسالی در این شهرستان، کشاورزان روستا‌های فیلور و رحمت آباد، با کرایه زمین در استان‌های دیگر اقدام به کاشت و برداشت پیاز کرده اند.

حسن صالحی اضافه کرد: کشاورزان با انبار و بسته بندی کردن محصول پیاز در روستا، آن را تا برداشت محصول بهاره به مرور وارد بازار می‌کنند.

میزان این پیازها که طی روزهای اخیر فیلمی از دپوی آن ها در فضای مجازی منتشر شده، بیش از ۳۰ هزار تن برآورد شده است. بین ۲۰ تا ۳۰ درصد این پیازها، طی چرخه تزریق به بازار به عنوان ضایعات دور ریخته می شود.

دپوی پیاز

دپوی پیاز

دپوی ۳۰ هزار تن پیاز در نجف آباد