طی روزهای اخیر جمعی از مسئولان دولتی، نظامی و انتظامی شهرستان و استان با حضور در منزل جانباز ناو سروان بابک درخشانی در منطقه باغ علوی امیرآباد، از رشادت های نیروی دریایی ارتش تقدیر کردند.

دیدار با جانباز شناور کنارک در نجف آباد

طی روزهای اخیر جمعی از مسئولان دولتی، نظامی و انتظامی شهرستان و استان با حضور در منزل جانباز ناو سروان بابک درخشانی در منطقه باغ علوی امیرآباد، از رشادت های نیروی دریایی ارتش تقدیر کردند.

بیست و یکم اردیبهشت ۹۹ شناورک کنارک ارتش حین انجام رزمایش دریایی دچار حادثه شده و چندین نفر از سرنشینان آن به شهادت رسیده یا زخمی شدند.

جانباز شناور کنارک بابک درخشانی دیدار با جانباز شناور کنارک در نجف آباد دیدار با جانباز شناور کنارک در نجف آباد             300x225

جانباز شناور کنارک بابک درخشانی

دیدار با جانباز شناور کنارک در نجف آباد