پایگاه خبری شهرداری: طی فعالیت کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورای سال 99 که به صورت رایگان انجام شد، در مجموع بیش از 260 دام کشتار شد.

ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: طی فعالیت کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورای سال ۹۹ که به صورت رایگان انجام شد، در مجموع بیش از ۲۶۰ دام کشتار شد.

در دو روز پایانی دهه اول محرم ۹۹، کشتارگاه از حوالی ۷ صبح تا ۱۲ ظهر فعالیت داشت و در روز تاسوعا، ۸۴ راس گوسفند، یک گوساله و یک شتر ذبح شد و در روز عاشورا نیز ۱۷۷ گوسفند و یک گوساله کشتار شد.

در روز عاشورا، کشتارگاه علاوه بر صبح در ساعاتی از عصر نیز فعالیت داشت.

بررسی ها از کاهش چشمگیر و قابل توجه ذبح دام در ویژه برنامه های محرم امسال در نجف آباد خبر می دهد.

کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای 99 ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر photo 2020 08 30 14 14 50 300x200

کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای ۹۹

ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر

 

 

کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای 99 ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر photo 2020 08 30 14 15 02 1024x683
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای ۹۹
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای 99 ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر photo 2020 08 30 14 14 51 1024x683
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای ۹۹
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای 99 ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر photo 2020 08 30 14 14 48 2 1024x683
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای ۹۹
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای 99 ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر photo 2020 08 30 14 14 48 1024x683
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای ۹۹
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای 99 ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر photo 2020 08 30 14 14 50 1024x683
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای ۹۹
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای 99 ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر ذبح ۲۶۰دام در کشتارگاه نجف آباد طی تاسوعا و عاشورا+تصاویر photo 2020 08 30 14 14 51 2 1024x683
کشتارگاه نجف آباد در تاسوعا و عاشورای ۹۹