رئیس اعلام کرد:انقلابی در برنامه های دانشگاه آزاد در راه است
رئیس اعلام کرد:انقلابی در برنامه های دانشگاه آزاد در راه است

[box type=”shadow” ]رییس واحد نجف آباد با اشاره به اهمیت برگزاری شصت و هشتمین اجلاس دانشگاه آزاد گفت:این اجلاس همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده زیرا هم عملکرد ها مورد ارزیابی قرار می گیرد هم سیاست های دانشگاه مشخص می شود. [/box] وی با تاکید بر اهمیت اجلاس در دوره اخیر افزود: مدیریت دانشگاه آزاد […]

[box type=”shadow” ]رییس واحد نجف آباد با اشاره به اهمیت برگزاری شصت و هشتمین اجلاس دانشگاه آزاد گفت:این اجلاس همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده زیرا هم عملکرد ها مورد ارزیابی قرار می گیرد هم سیاست های دانشگاه مشخص می شود. [/box]

وی با تاکید بر اهمیت اجلاس در دوره اخیر افزود: مدیریت دانشگاه آزاد کمی بیش از ۵ ماه است که تغییر کرده و برنامه های جدید و مهمی را در مدت حضور دکتر میرزاده شاهد بوده ایم بنابراین در اجلاس شصت و هشتم، مسیر آینده برای فعالیت های همکاران روشن تر خواهد شد و همه مشتاق شرکت در این نشست هستند تا از نزدیک با سیاست های جدید دانشگاه آشنا شوند.

دکتر سید محمد امیری با تاکید بر اهمیت اجلاس در دوره اخیر افزود: مدیریت دانشگاه آزاد کمی بیش از ۵ ماه است که تغییر کرده و برنامه های جدید و مهمی را در مدت حضور دکتر میرزاده شاهد بوده ایم بنابراین در اجلاس شصت و هشتم، مسیر آینده برای فعالیت های همکاران روشن تر خواهد شد و همه مشتاق شرکت در این نشست هستند تا از نزدیک با سیاست های جدید دانشگاه آشنا شوند.

وی در ادامه درباره تغییرات برنامه ریزی های مدیریتی در ۵ ماه گذشته و حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در این اجلاس گفت: به اعتقاد من انقلابی در برنامه های دانشگاه در حال اجراست که در جلسات شورای مرکزی به آنها اشاره خواهد شد. از زمانی که دکتر میرزاده مسئولیت دانشگاه آزاد را برعهده گرفته تیم قوی و قدرتمندی همراهی اش کرده اند که همین مساله باعث شده تا چشم انداز روشن و امیدواری زیادی رقم بخورد.حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی و سخنرانی ایشان در این برنامه هم حکایت از اهمیت موضوع و برنامه های جدی دانشگاه در آینده دارد زیرا ایشان موسس دانشگاه بوده و بیش از هرکسی دغدغه بهبود شرایط را دارند.

رییس واحد نجف آباد در ادامه درباره شرایط حال حاضر دانشگاه آزاد و واحدهای زیر مجموعه آن گفت: من بیش از ۲۰ سال افتخار خدمتگزاری در دانشگاه را به عنوان پشتوانه خود دارم و از زمان مدیریت دکتر جاسبی با این نهاد علمی همکاری کرده ام. بی تعارف باید بگویم که نیاز به یک تغییر اساسی در دانشگاه احساس می شد که خوشبختانه با حضور دکتر میرزاده اتفاق افتاده و من از آن به عنوان لطف الهی نام می برم.

وی تصریح کرد: از زمانی که دکتر میرزاده سکاندار این کشتی شده از یک سو برنامه های پژوهشی و آموزش مهمی طراحی شده و از سویی دیگر بسیاری از نگرانی های جدی مالی که در گذشته وجود داشته برطرف شده است.