عباسعلی لچیانی رئیس اسبق کمیته امداد نجف آباد رئیس کمیته گلپایگان شد. لچیانی رئیس جدید کمیته امداد گلپایگان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب روحیه بسیجی و فداکارانه را در کار لزوم ادای تکالیف خود و دیگران در جایگاه خدمت به مردم دانست. البته ما هنوز خبری از انتصاب رئیس جدید کمیته امداد امام […]

عباسعلی لچیانی رئیس اسبق کمیته امداد نجف آباد رئیس کمیته گلپایگان شد.

لچیانی رئیس جدید کمیته امداد گلپایگان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب روحیه بسیجی و فداکارانه را در کار لزوم ادای تکالیف خود و دیگران در جایگاه خدمت به مردم دانست.

البته ما هنوز خبری از انتصاب رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی نجف آباد به دست نیاورده ایم.