رئیس امداد نجف آباد به گلپایگان رفت
رئیس امداد نجف آباد به گلپایگان رفت

عباسعلی لچیانی رئیس اسبق کمیته امداد نجف آباد رئیس کمیته گلپایگان شد. لچیانی رئیس جدید کمیته امداد گلپایگان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب روحیه بسیجی و فداکارانه را در کار لزوم ادای تکالیف خود و دیگران در جایگاه خدمت به مردم دانست. البته ما هنوز خبری از انتصاب رئیس جدید کمیته امداد امام […]

عباسعلی لچیانی رئیس اسبق کمیته امداد نجف آباد رئیس کمیته گلپایگان شد.

لچیانی رئیس جدید کمیته امداد گلپایگان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب روحیه بسیجی و فداکارانه را در کار لزوم ادای تکالیف خود و دیگران در جایگاه خدمت به مردم دانست.

البته ما هنوز خبری از انتصاب رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی نجف آباد به دست نیاورده ایم.