راست و دروغ اتفاقات اخیر بانک صادرات نجف آباد
راست و دروغ اتفاقات اخیر بانک صادرات نجف آباد

طی هفته های اخیر هم راستا با جوی که در کل کشور برای القاء سیاه نمایی،یاس و نامیدی در بین مردم و بزرگنمایی برخی مفاسد اقتصادی به راه افتاده، در نجف آباد نیز به بهانه تخلف یکی از کارمندان بانک صادارت این شهر، شایعات مختلف و عجیب و غریبی بر سر زبان ها افتاده که […]

طی هفته های اخیر هم راستا با جوی که در کل کشور برای القاء سیاه نمایی،یاس و نامیدی در بین مردم و بزرگنمایی برخی مفاسد اقتصادی به راه افتاده، در نجف آباد نیز به بهانه تخلف یکی از کارمندان بانک صادارت این شهر، شایعات مختلف و عجیب و غریبی بر سر زبان ها افتاده که به جرات می توان ادعا کرد بسیاری از آنها تنها زاییده تخیل ما و به دور از واقعیت است.

فرار این شخص به خارج از کشور و خروج زن و فرزند وی کمی زودتر از خود او از شاخص ترین این شایعات است که به صورت کامل از سوی خانواده این شخص رد شده و گواه آن هم ادامه فعالیت کاری همسر نامبرده در یکی از مراکز دانشگاهی سطح شهر است.

میزان و شکل ارتکاب تخلف صورت گرفته نیز دیگر زمینه ای است که افراد به فراخور حال خود و دوستی و دشمنی با اطرافیان نامبرده مطالب مختلفی را برای آن ساخته و پرداخته اند؛ رقم این تخلف از هفتصد میلیون تا چند میلیارد تومان بیان می شود و برخی آن را یک اختلاس برنامه ریزی شده و عده ای دیگر تنها یک دست گردان پول برای حل مشکل چند صنعت گر می دانند که به دلیل عدم وصول چک برخی از آنها، ماجرا لو رفته و کارمند این بانک را مجبور به واکنش می کند.

در این میان واقعیت هر چه باشد این نکته را نباید فراموش کنیم که آبروی اشخاص و وابستگان آنها چیزی نیست که ما با حدس و گمان های بی اساس خود آن را به راحتی در معرض خطر قرار دهیم؛ به هر حال بایستی منتظر بود و دید که در نهایت مراجع قضائی و رسمی در این خصوص چه حکمی را صادر خواهند کرد.

البته در این میان شاید بتوان بیشترین کوتاهی را متوجه ارگان های مسئول و رسمی شهر دانست که با خودداری از اطلاع رسانی به موقع،شفاف و در چهار چوب محدودیت های قانونی و شرعی خود، جلوی گسترش انواع شایعات را نگرفته اند.