رانت سازی۴۰۰هزار میلیاردی یارانه ها
رانت سازی۴۰۰هزار میلیاردی یارانه ها
شبستان: ابوالفضل ابوترابی گفت: در سال گذشته 18 میلیارد دلار و امسال هم 20 میلیارد دلار یارانه غیر مستقیم به مردم می دهیم یعنی سال قبل حدود 600 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم دادیم که 200 هزار میلیارد تومان آن به مردم رسید. 400 هزار میلیارد تومان آن رانت شد.

رانت سازی۴۰۰هزار میلیاردی یارانه ها

شبستان: ابوالفضل ابوترابی گفت: ما حدود ۷۰ سال است به مردم یارانه غیر مستقیم می دهیم. در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار و امسال هم ۲۰ میلیارد دلار یارانه غیر مستقیم به مردم می دهیم یعنی سال قبل حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم دادیم که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مردم رسید. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن رانت شد و به مردم نرسید یعنی بین دلال ها چرخید بدون اینکه مردم از آن بهره ای ببرند.

ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: کشورهای پیشرفته دنیا که نفت خیز هستند همانند آمریکا و دوشنبه که بیشترین نفت های دنیا را دارند و بقیه کشورهای دنیا مثلا عربستان به جای اینکه یارانه را به دلال ها بدهند آن را مستقیم به مردم و حلقه آخر می دادند و هدفمند همه قیمت ها را آزاد کرده اند که فساد و رانت خواری نباشند.

ابوترابی ادامه داد: در واقع این کشورها این کار را انجام داده اند و موفق هم بوده اند. ما تجربه دنیا را در نظر گرفتیم و این طرح را اجرایی کردیم البته اتفاقی نیز در دنیا افتاد که ما ناگزیر شدیم به این سمت برویم و آن جنگ روسیه و اوکراین بود. ۷۰ درصد روغن خوراکی دنیا و ۳۰ درصد گندم دنیا از بین رفت؛ در نتیجه قحطی جهانی به وجود می آید، خوش بینانه ۳۰ درصد گندم، روغن، بنزین و دارویمان قاچاق می شود چرا که نمی توانیم این همه مرز را ببندیم در نتیجه باید کادر را که ایفا کرد را انجام دهیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی تاکید کرد: دولت قبل عافیت طلب بود و دست به اقدامات بزرگ اساسی نمی زد، این گوی داغ را دست به دست کرد و در خانه این دولت انداخت ولی این دولت و مجلس شجاعانه دست به دست هم دادند تا این طرح اجرایی شود و مجلس نیز در ادامه راه همراه دولت خواهد بود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

رانت سازی۴۰۰هزار میلیاردی یارانه ها