راهپیمایی روز قدس نجف آباد+تصاویر
راهپیمایی روز قدس نجف آباد+تصاویر

مردم روزه دار و مومن و شهید پرور شهرستان نجف آباد با حضور مسئولان شهرستان، با آگاهی از شرایط حساس کنونی و مرحله سر نوشت ساز نبرد مستضعفین با مستکبرین، روزه جمعه با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، فریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل مرگ انگلیس مرگ بر آل سعود سر دادند

مردم روزه دار و مومن و شهید پرور شهرستان نجف آباد با حضور مسئولان شهرستان، با آگاهی از شرایط حساس کنونی و مرحله سر نوشت ساز نبرد مستضعفین با مستکبرین، روزه جمعه با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، فریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل مرگ انگلیس مرگ بر آل سعود سر دادند