راهپیمایی روز قدس نجف آباد+گزارش تصویری
راهپیمایی روز قدس نجف آباد+گزارش تصویری

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، راهپیمایی روز قدس امسال را به تصویر کشیده است. راهپیمایی روز قدس

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، راهپیمایی روز قدس امسال را به تصویر کشیده است.

راهپیمایی روز قدس