مردم نجف آباد در محکومیت اغتشاشات اخیر و در دفاع از مطالبات به حق مردم، چهارشنبه 29 آبان 98 همزمان با نماز ظهر و عصر در مسجد جامع نجف آباد حضور پیدا خواهند کرد.

راهپیمایی مردم نجف آباد در محکومیت اغتشاش های اخیر

مردم نجف آباد در محکومیت اغتشاشات اخیر و در دفاع از مطالبات به حق مردم، چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ همزمان با نماز ظهر و عصر در مسجد جامع نجف آباد حضور پیدا خواهند کرد.

دفتر امام جمعه یزدانشهر نیز اعلام کرده که روز چهارشنبه از ساعت دو و نیم عصر از محل مسجد جامع یزدانشهر، راهپیمایی مشابهی برگزار خواهد شد.

راهپیمایی در یزدانشهر راهپیمایی مردم نجف آباد در محکومیت اغتشاش های اخیر راهپیمایی مردم نجف آباد در محکومیت اغتشاش های اخیر         1 300x199

راهپیمایی در یزدانشهر

راهپیمایی در نجف آباد راهپیمایی مردم نجف آباد در محکومیت اغتشاش های اخیر راهپیمایی مردم نجف آباد در محکومیت اغتشاش های اخیر     225x300

راهپیمایی در نجف آباد

نجف آباد نیوز

اینستاگرام