مراسم ۱۳آبان امسال حوالی ساعت ۹ صبح در محدوده یادمان شهدای نجف آباد با حضور جمعی از دانش آموزان، مسئولان و تعدادی از شهروندان برگزار شد.

راهپیمایی ۱۳آبان در نجف آباد+تصاویر

مراسم ۱۳آبان امسال حوالی ساعت ۹ صبح در محدوده یادمان شهدای نجف آباد با حضور جمعی از دانش آموزان، مسئولان و تعدادی از شهروندان برگزار شد.

مراسم ۱۳آبان امسال حوالی ساعت ۹ صبح در محدوده یادمان شهدای نجف آباد با حضور جمعی از دانش آموزان، مسئولان و تعدادی از شهروندان برگزار شد.

راهپیمایی ۲۲بهمن در نجف آباد راهپیمایی ۱۳آبان در نجف آباد+تصاویر راهپیمایی ۱۳آبان در نجف آباد+تصاویر                           13 300x262

راهپیمایی ۲۲بهمن در نجف آباد

راهپیمایی ۱۳آبان در نجف آباد+تصاویر