محمد سبحانی دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، پس از گذراندن مراحل مختلف رقابت‌های المپیاد ملی مهارت، ضمن کسب عنوان قهرمانی به رقابت های جهانی در کازان روسیه راه پیدا کرد.

راهیابی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد به المپیاد جهانی

آنا: محمد سبحانی دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، پس از گذراندن مراحل مختلف رقابت‌های المپیاد ملی مهارت، ضمن کسب عنوان قهرمانی به رقابت های جهانی در کازان روسیه راه پیدا کرد.

سبحانی گفت: بیش از ۵۰۰ نفر در ۳۳ رشته در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات کشوری مهارت در دانشگاه تربیت معلم کرج و در رشته طراحی مهندسی مکانیک به‌مدت سه روز و در سه بخش برگزار شد. موضوع روز نخست رقابت‌ها ساخت مدل قطعات از روی نقشه، موضوع روز دوم طراحی و فرم‌گذاری قطعات و موضوع روز سوم، مهندسی معکوس بود.

مسابقات ملی مهارت راهیابی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد به المپیاد جهانی راهیابی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد به المپیاد جهانی                 300x200

مسابقات ملی مهارت

راهیابی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد به المپیاد جهانی