ایمنا: رییس هیئت کبدی استان اصفهان گفت: در اصفهان افراد مستعدی داریم، شهرستان‌های دولت آباد، فلاورجان، کاشان، و شهرضا فعالیت خوبی دارند که قرار است هیئت کبدی نجف آباد، مبارکه و زرین شهر را هم راه اندازی کنیم.

راه اندازی هیات کبدی در نجف آباد

ایمنا: رییس هیئت کبدی استان اصفهان گفت: در اصفهان افراد مستعدی داریم، شهرستان‌های دولت آباد، فلاورجان، کاشان، و شهرضا فعالیت خوبی دارند که قرار است هیئت کبدی نجف آباد، مبارکه و زرین شهر را هم راه اندازی کنیم.

حمید شهبازی ادامه داد: قهرمانی تیم ملی بانوان و آقایان کبدی در مسابقات آسیایی باعث گرایش بیشتر مردم به این رشته شد. بخشی از برنامه‌ریزی ما روی بحث استعدادیابی دانش آموزان است.

ورزش کبدی راه اندازی هیات کبدی در نجف آباد راه اندازی هیات کبدی در نجف آباد                   300x209

ورزش کبدی

راه اندازی هیات کبدی در نجف آباد