ایرنا: نجف آباد به عنوان سومین نقطه استان صاحب دفتر خدمات قضایی الکترونیک شد.

افتتاح ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نجف آباد

ایرنا: نجف آباد به عنوان سومین نقطه استان صاحب دفتر خدمات قضایی الکترونیک شد.

ایرنا: معاون آمار وفناوری اطلاعات دادگستری استان گفت: هدف از راه اندازی این دفاتر، تکربم ارباب رجوع، صرفه جویی در زمان و هزینه ها و کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری است.
محمد حسن آقایی  راه اندازی این دفاتر را گامی در مسیر توسعه عدالت الکترونیکی دانست و گفت: هم اکنون در مرکز استان هشت دفتر و در شهرستان های نجف آباد و فلاورجان در مجموع چهار دفتر  به شهروندان خدمات رسانی می کنند.
وی ادامه داد: تا یک ماه آینده در همه شهرستان های استان اصفهان این دفاتر راه اندازی خواهند شد.

دفتر خدمات قضایی در نجف آباد افتتاح ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نجف آباد افتتاح ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نجف آباد 58803390613 300x200

دفتر خدمات قضایی در نجف آباد

افتتاح ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نجف آباد