رای ابوترابی به بیش از ۵۷ هزار رای رسید
رای ابوترابی به بیش از ۵۷ هزار رای رسید

بر طبق آخرین اخبار واصله از منابع موثق، از مجموع ۱۵۶ هزار رای شمارش شده حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی نماینده فعلی مردم در مجلس، با  حدود ۵۷ هزار رای و سهم نزدیک به ۳۶ درصدی از کل آرا، در صدر قرار گرفته است. در این انتخابات که با مشارکت حدود ۶۸ […]

بر طبق آخرین اخبار واصله از منابع موثق، از مجموع ۱۵۶ هزار رای شمارش شده حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی نماینده فعلی مردم در مجلس، با  حدود ۵۷ هزار رای و سهم نزدیک به ۳۶ درصدی از کل آرا، در صدر قرار گرفته است.

در این انتخابات که با مشارکت حدود ۶۸ درصدی مردم همراه بوده، محمد حسن سورانی با نزدیک به ۲۳ هزار رای و کسب پانزده درصد آرا، در جایگاه دوم و مسعود احمدی نیز با حدود ۱۴ هزار رای در جایگاه سوم قرار گرفته است.

برخی نیز اعلام کرده اند که محمد علی حیدری دیگر نامزد حاضر در صحنه نیز از مجموع صندوق های شهرستان نجف آباد، چیزی در حدود ۶ هزار رای را به خود اختصاص داده است.

االبته تا لحظه تنظیم این خبر، هنوز شمارش نهایی آرا در ۱۰ شعبه انجام نشده و به محض کسب اخبار موثق در این خصوص، اطلاعات تکمیلی نیز منعکس خواهد شد.