رتبه دوم دانشگاه آزاد نجف آباد در ازدواج دانشجویی
رتبه دوم دانشگاه آزاد نجف آباد در ازدواج دانشجویی
تاکنون بیش از ۱۸۰۰زوج دانشجو در استان اصفهان برای سفر به مشهد ثبت نام کرده اند که در این میان دانشگاه های صنعتی اصفهان و آزاد نجف آباد بیشترین سهم را داشته اند.

رتبه دوم دانشگاه آزاد نجف آباد در ازدواج دانشجویی

تاکنون بیش از ۱۸۰۰زوج دانشجو در استان اصفهان برای سفر به مشهد ثبت نام کرده اند که در این میان دانشگاه های صنعتی اصفهان و آزاد نجف آباد بیشترین سهم را داشته اند.

صاحب نیوز: معاون نهاد رهبری در دانشگاه اصفهان گفت: میزان استقبال و ثبت نام دانشجویان به نسبت سال گذشته تا به امروز تغییر معنی داری نداشته و حتی انتظار افزایش حجم درخواست ها هم پیش بینی شده است.

محمدجواد جرستانی پور با اشاره به تمدید یک ماهه مهلت ثبت نام اضافه کرد: در این برنامه سه روزه برنامه هایی مانند زیارت گروهی،برنامه آموزشی با موضوع مهارت‌های زندگی بر پایه سیره نبوی، بهره‌مندی از غذای متبرک حضرت رضا(ع)، برگزاری همایش‌های آموزشی ویژه زوج ها به‌منظور آشنایی بامهارت های زندگی زناشویی، تماشای تئاتر و حضور در برنامه گردشگری گنجانده شده است.
ازدواج و انتخاب همسر

ازدواج و انتخاب همسر

رتبه دوم دانشگاه آزاد نجف آباد در ازدواج دانشجویی