صاحب نیوز: لنجان، نجف آباد، مبارکه و تیران رتبه های اول تا چهارم استان از لحاظ خشکسالی هستند. اصفهان در رده هفتم خکشسالی کشور قرار دارد.

رتبه دوم نجف آباد در خشکسالی

صاحب نیوز: لنجان، نجف آباد، مبارکه و تیران رتبه های اول تا چهارم استان از لحاظ خشکسالی هستند. اصفهان در رده هفتم خکشسالی کشور قرار دارد.

رحمانی گفت:‌میزان بارش استان اصفهان از ابتدای سال آبی تا ۲۸ فروردین ۵۳/۶ میلی متر بوده که نسبت به بارش سال گذشته ۴۸ درصد کاهش داشته است. حجم آب ذخیره شده در سد خمیران نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد کاهش داشته است.

فرماندار تیران اضافه کرد:آب ذخیره سد زاینده رود در شرایط بحرانی قرار دارد و  کشت محصولاتی مانند برنج، گندم و جو تحت هیچ عنوان قابل قبول نیست.

خشکسالی در نجف آباد رتبه دوم نجف آباد در خشکسالی رتبه دوم نجف آباد در خشکسالی                   300x210

خشکسالی در نجف آباد

رتبه دوم نجف آباد در خشکسالی