خبرگزاری صدا و سیما: ناشران و مردم  اصفهان طی سال جاری بیش از 88هزار و 800جلد کتاب اهدا کردند که در این میان نجف آباد رتبه سوم استان را بعد از خمینی شهر و کاشان کسب کرد.

رتبه سوم نجف آباد در اهدای کتاب

خبرگزاری صدا و سیما: ناشران و مردم  اصفهان طی سال جاری بیش از ۸۸هزار و ۸۰۰جلد کتاب اهدا کردند که در این میان نجف آباد رتبه سوم استان را بعد از خمینی شهر و کاشان کسب کرد.

سمیه حسامی کارشناس تامین منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان گفت: امسال بیش از ۵۸هزار و ۱۹۲جلد کتاب  با همت مردم  و ۳۰هزار و ۷۰۰جلد کتاب از طرف ناشران به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده که این میزان نسبت به پارسال، ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در حال حاضر  ۱۸۲کتابخانه نهادی و ۲۵کتابخانه ی مشارکتی در استان فعال هستند و در مجموع بیش از دو میلیون و ۷۴۹هزار نسخه کتاب دارند.

کتاب

کتاب

رتبه سوم نجف آباد در اهدای کتاب