رزمایش زرهی لشکر۸نجف‌اشرف در سال۶۵+فیلم
رزمایش زرهی لشکر۸نجف‌اشرف در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد اوایل پاییز سال65 به مناسبت هفته دفاع‌مقدس ضبط شده، رزمایش زرهی نیروهای لشکر8نجف‌اشرف، در پادگان انبیاء شوشتر، به تصویر کشیده شده است.

رزمایش زرهی لشکر۸نجف‌اشرف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد اوایل پاییز سال۶۵ به مناسبت هفته دفاع‌مقدس ضبط شده، رزمایش زرهی نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، در پادگان انبیاء شوشتر، به تصویر کشیده شده است.

در این فیلم که روی آن صداگذاری شده، حرکت تعدادی از نفربرها و تانک‌های لشکر۸نجف، نشان داده می‌شود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

رزمایش زرهی لشکر۸نجف‌اشرف در سال۶۵+فیلم