رزمایش پدافند هوایی لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم
رزمایش پدافند هوایی لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند62 در دشت جفیر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر) بخشی از مراسم رزمایش واحد پدافند هوایی لشکر8نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

رزمایش پدافند هوایی لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند۶۲ در دشت جفیر به عنوان عقبۀ عملیاتی لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات خیبر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر) بخشی از مراسم رزمایش واحد پدافند هوایی لشکر۸نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

در این مراسم که بعد از ویژه برنامه شهدای عملیات خیبر و مداحی و سینه‌زنی ضبط شده، تعدادی از قبضه‌های پدافند ضدهوایی غنیمتی که روی تویوتا و ایفا سوار شده‌اند، در فضای محدودی شروع به چرخش کرده و هم‌زمان شلیک می‌کنند.

پس از پایان این شلیک‌ها نیز حاضرین شروع به دادن شعار «جنگ‌جنگ تاپیروزی» کرده و در ادامه بخشی از شلیک موشک دوش‌پرتاب ضدهوایی موسوم به «سهند» نشان داده می‌شود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمایش پدافند هوایی لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم