رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم
رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که زمستان65 در پادگان انبیاء شوشتر و مدتی قبل از عملیات کربلای4 ضبط شده، بخشی از مراحل آماده‌سازی و تمرین‌های یکی از گردان‌های پیاده لشکر8نجف‌اشرف به تصویرکشیده شده است.

رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که زمستان۶۵ در پادگان انبیاء شوشتر و مدتی قبل از عملیات کربلای۴ ضبط شده، بخشی از مراحل آماده‌سازی و تمرین‌های یکی از گردان‌های پیاده لشکر۸نجف‌اشرف به تصویرکشیده شده است.
در ابتدای فیلم، بخشی از چادرها و امکانات موجود در منطقه به همراه تردد نیروهای مختلف، صحنه‌هایی از گرفتن عکس یادگاری و عوارض منطقه نشان داده می‌شود و در ادامه فیلم‌بردار به سراغ کادر فرماندهی گردان می‌رود.
در این قسمت، کیفیت صوت مناسب نیست و با پرش‌های متعدد مواجه است به‌طوری‌که متاسفانه مشخصات رزمنده‌ای که مصاحبه می‌کند، مشخص نیست.
احتمال دارد نام‌خانوادگی رزمنده‌ای که مصاحبه می‌کند، «شفیعی» بوده و اهل منطقه لنجان‌سفلی باشد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم