در هشت ماهه امسال تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان نجف آباد به مصدومان و بیماران هشت هزار و ۸۲۵ حادثه شهری و یک هزار و ۶۲۰ حادثه جاده‌ای امدادرسانی کردند.

رسیدگی اورژانسی به مصدومان ۸هزار حادثه در نجف آباد

ایمنا: مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: در هشت ماهه امسال تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان نجف آباد به مصدومان و بیماران هشت هزار و ۸۲۵ حادثه شهری و یک هزار و ۶۲۰ حادثه جاده‌ای امدادرسانی کردند و در این مدت ۸۸۶ بیمار تنفسی نیز خدمات درمانی دریافت کردند.

غفور راستین با بیان اینکه از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه امسال تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان نجف‌آباد در ۱۰ هزار و ۴۴۵ مأموریت حضور پیدا کردند، اظهار کرد: طی این مدت تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان نجف آباد به مصدومان و بیماران هشت هزار و ۸۲۵ حادثه شهری و یک هزار و ۶۲۰ حادثه جاده‌ای امدادرسانی کردند.

وی ادامه داد: از مجموع این مأموریت‌ها هفت هزار و ۹۹۷ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی و سه هزار و ۱۰۹ مورد ترافیکی بوده است.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در این مدت دو هزار و ۶۷۴ مصدوم حوادث رانندگی در این شهرستان ضمن دریافت خدمات درمانی اورژانس پیش‌بیمارستانی توسط واحدهای امدادی ۱۱۵ به بیمارستان منتقل و بستری شدند.

وی در خصوص تعداد بیمارانی که از فوریت‌های پزشکی نجف آباد در هشت ماهه امسال خدمات درمانی دریافت کرده‌اند، اضافه کرد: در این مدت ۸۸۶ بیمار تنفسی، ۷۲۰ بیمار قلبی و دو مصدوم ناشی از غرق‌شدگی از خدمات فوریت‌های پزشکی نجف آباد بهره‌مند شدند.

اورژانس رسیدگی اورژانسی به مصدومان ۸هزار حادثه در نجف آباد رسیدگی اورژانسی به مصدومان ۸هزار حادثه در نجف آباد                300x198

اورژانس

رسیدگی اورژانسی به مصدومان ۸هزار حادثه در نجف آباد