رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت نجف آباد گفت: در سال نود و سه پنجاه و پنج پروانه بهره برداری صنعتی با اشتغال زایی پانصد و چهل و سه نفر و سرمایه ۷۵ میلیارد و پانصد وشصت و هفت میلیون تومان از طریق این مجموعه برای متقاضیان صادر شده که نسبت به سال نود ودو در […]

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت نجف آباد گفت: در سال نود و سه پنجاه و پنج پروانه بهره برداری صنعتی با اشتغال زایی پانصد و چهل و سه نفر و سرمایه ۷۵ میلیارد و پانصد وشصت و هفت میلیون تومان از طریق این مجموعه برای متقاضیان صادر شده که نسبت به سال نود ودو در زمینه تعداد،سرمایه مجوز و میزان اشتغال به ترتیب رشد نزدیک به سیصد، ۱۵۰ و پنجاه درصدی را نشان می دهد.
ابراهیم نامداری رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت نجف آباد در حاشیه یکی از جلسات اداری با اعلام این مطلب افزود:« در بخش سرمایه گذاری و طرح های در دست اجرا نیز طی سال نود و سه ۱۲۷ مجوز تاسیس با سرمایه بیش از ۲۵۴ میلیارد تومان و اشتغال دو هزار و پنجاه و دو نفر صادر شده که نسبت به آمار ثبت شده سال قبل از آن به ترتیب در هر کدام از این بخش ها رشد پنجاه و سه،شانزده و ۱۲ درصدی را نشان می دهد.»
نامداری همچنین رشد آمار صدور مجوز طرح های توسعه در این شهر طی سال نود و سه را نسبت به سال پیش از آن را با توجه به صدور ۱۲ فقره، نزدیک به صفر خواند و اضافه کرد:« در مقطع مورد اشاره سرمایه مجوزات صادر شده طرح های توسعه ای بیش از ۳۸ میلیارد تومان با اشتغال زایی سیصد و سی نفر بوده که این میزان نسبت به سرمایه چهل و یک میلیارد تومانی و اشتغال زایی سیصد و چهار نفری سال قبل از آن به ترتیب رشد منفی شش و مثبت ۸ درصد را نشان می دهد.»
اعلام صدور بیش از هزار و ۱۲۰ پروانه کسب صادر شده در سال نود و سه دیگر خبری بود که رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت نجف آباد با بیان آن اضافه کرد:« از این تعداد نهصد و نود مورد به صورت دائم و بقیه به حالت موقت بوده که در مجموع نسبت به سال قبل از آن رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد و در کنار آن نیز ۹ جلسه کمیسیون نظارت و ۱۰۸ جلسه کمیته های کارشناسی با بیش از صد و شانزده مصوبه نیز در بخش امور بازرگانی و توسعه تجارت برگزار شده است.»
لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از پنجاه و هفت اتحادیه صنفی در نجف آباد ادامه فعالیت می دهند که به منظور شناخت ترکیب اعضاء هیات مدیره خود در سال گذشته پانزده انتخابات را با نظارت دستگاه های مسئول برگزار کرده اند.

منبع خبر:najafabad.ir