ایرنا:جانشین ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان نجف آباد گفت: در ایام نوروز بیش از هشت هزار و ۴۷۴ مسافر در این شهرستان اقامت کردند که نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد رشد داشته است. احمدرضا جعفرزاده  افزود: از این تعداد مهمانان نوروزی یکهزار و ۵۱۴ نفر در هتل شهر، ۲هزار و ۷۶۳ نفر در خانه […]

ایرنا:جانشین ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان نجف آباد گفت: در ایام نوروز بیش از هشت هزار و ۴۷۴ مسافر در این شهرستان اقامت کردند که نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد رشد داشته است.

احمدرضا جعفرزاده  افزود: از این تعداد مهمانان نوروزی یکهزار و ۵۱۴ نفر در هتل شهر، ۲هزار و ۷۶۳ نفر در خانه معلم و آموزشگاه های آموزش وپرورش ، یک هزار و ۴۷۳ نفر اسکان موقت و ۲هزار و ۷۶۰ در مهمانپذیرها و سایر مراکز پیش بینی شده اسکان داده شدند.
وی افزود:ازاین تعداد یک هزار و ۴۳۷ نفرحداقل برای یک شب دراین شهرستان اقامت داشتند که این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است.