بیش از شصت دانش آموز از پنج شهرستان استان، در رشته چرتکه به میزبانی نجف آباد رقابت کردند. افزایش تمرکز، دقت و انجام سریع محاسبات ریاضی از جمله مزایای کار با چرتکه است.

رقابت ۶۰دانش آموز چرتکه باز در نجف آباد+فیلم

بیش از شصت دانش آموز از پنج شهرستان استان، در رشته چرتکه به میزبانی نجف آباد رقابت کردند. افزایش تمرکز، دقت و انجام سریع محاسبات ریاضی از جمله مزایای کار با چرتکه است.

صدا و سیما: این دانش آموزان، چرتکه را به صورت ذهنی و با انجام حرکات دست انجام می دهند.

مسابقات چرتکه

مسابقات چرتکه

رقابت ۶۰دانش آموز چرتکه باز در نجف آباد+فیلم