یک بهله پرنده شکاری دلیجه پس از تیمار و درمان در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی شد.

رها سازی پرنده شکاری در نجف آباد

یک بهله پرنده شکاری دلیجه پس از تیمار و درمان در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی شد.

صدا و سیما: رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو گفت: یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست نجف آباد یک پرنده شکاری دلیجه آسیب دیده به را به محیط بانان این منطقه تحویل داد.
مرتضی جوهری گفت: محیط بانان پس از درمان و تیمار پرنده و بررسی وضع جسمی، قدرت پرواز و اطمینان از سلامت پرنده آن را در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی کردند.
دلیجه با پرهای قهوه ای و خال های تیره از پرندگان شکاری است که بال های نوک تیز و دم باریک این پرنده را در زمره شاهینیان قرار داده است.

پرنده شکاری

پرنده شکاری

رها سازی پرنده شکاری در نجف آباد