یک بهله پرنده شکاری دلیجه پس از تیمار و درمان در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی شد.

رها سازی پرنده شکاری در نجف آباد

یک بهله پرنده شکاری دلیجه پس از تیمار و درمان در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی شد.

صدا و سیما: رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو گفت: یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست نجف آباد یک پرنده شکاری دلیجه آسیب دیده به را به محیط بانان این منطقه تحویل داد.
مرتضی جوهری گفت: محیط بانان پس از درمان و تیمار پرنده و بررسی وضع جسمی، قدرت پرواز و اطمینان از سلامت پرنده آن را در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رهاسازی کردند.
دلیجه با پرهای قهوه ای و خال های تیره از پرندگان شکاری است که بال های نوک تیز و دم باریک این پرنده را در زمره شاهینیان قرار داده است.

پرنده شکاری رها سازی پرنده شکاری در نجف آباد رها سازی پرنده شکاری در نجف آباد            300x207

پرنده شکاری

رها سازی پرنده شکاری در نجف آباد