در این مستند، شرایط ۱۰ برادر نجف آبادی که معضل اعتیاد به گونه ای زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار داده، به زیبایی روایت می شود.

روایتی مستند از ۱۰ برادر نجف آبادی+ فیلم

در این مستند، شرایط ۱۰ برادر نجف آبادی که معضل اعتیاد به گونه ای زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار داده، به زیبایی روایت می شود.

محسن علیدادی کارگردانی  و تهیه کنندگی این مستند را بر عهده داشته و تعدادی از هنرمندان نجف آبادی به همراه برخی دستگاه های اجرایی نیز در تولید آن مشارکت داشته اند.

در این خانواده یکی از برادران شهید شده، دو نفر هیچ گاه به سمت اعتیاد نرفته اند و هفت برادر دیگر هم به نوعی درگیر اعتیاد شده اند.

در اولین روز آذر ماه ۹۸ به درخواست کارگردان این مستند، لینک نمایش آن را از سایت حذف کردیم. به گفته علیدادی، حقوق سازندگان مستند در بازنشر آن در فضای مجازی رعایت نشده است.

مستند ۱۰ برادر روایتی مستند از ۱۰ برادر نجف آبادی+ فیلم روایتی مستند از ۱۰ برادر نجف آبادی+فیلم              300x203

مستند ۱۰ برادر

روایتی مستند از ۱۰ برادر نجف آبادی+ فیلم