خبرگزاری ایمنا در یک گزارش تصویری روزهای شلوغ یک قالیشویی در نجف آباد را به تصویر کشیده است.  

خبرگزاری ایمنا در یک گزارش تصویری روزهای شلوغ یک قالیشویی در نجف آباد را به تصویر کشیده است.