خانه ریاضیات نجف آباد برای آشنایی و علاقه مندی بیشتر دانش آموزان با علم ریاضی، یک ویژه برنامه در خانه تاریخی نوریان این شهر تدارک دیده است.

روز ریاضی در خانه تاریخی نجف آباد+فیلم

خانه ریاضیات نجف آباد برای آشنایی و علاقه مندی بیشتر دانش آموزان با علم ریاضی، یک ویژه برنامه در خانه تاریخی نوریان این شهر تدارک دیده است.

این گزارش را خبرنگار صدا و سیما در نجف آباد تهیه کرده

خانه تاریخی نوریان نجف آباد روز ریاضی در خانه تاریخی نجف آباد+فیلم روز ریاضی در خانه تاریخی نجف آباد+فیلم                         1 300x200

خانه تاریخی نوریان نجف آباد

روز ریاضی در خانه تاریخی نجف آباد+فیلم