به دنبال شرایط بهداشتی خاص سال 99، در نجف آباد نیز بسیاری از هیات ها مراسم خود را در فضای باز و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می کنند.

روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها

به دنبال شرایط بهداشتی خاص سال ۹۹، در نجف آباد نیز بسیاری از هیات ها مراسم خود را در فضای باز و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می کنند.

در برخی موارد، حیاط مدارس یا زمین های ورزشی به عنوان محل اجرای برنامه انتخاب شده است.

محرم 99 در مزار شهدای غواص امیرآباد روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها              225x300

محرم ۹۹ در مزار شهدای غواص امیرآباد

روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها

عزاداری محرم 99 در هنرستان ملک۳ روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها           3 577x1024
عزاداری محرم ۹۹ در هنرستان ملک۳
عزاداری محرم 99 در مجموعه ورزشی طالقانی روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها             682x1024
عزاداری محرم ۹۹ در مجموعه ورزشی طالقانی
محرم 99 در مزار شهدای غواص امیرآباد روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها              767x1024
محرم ۹۹ در مزار شهدای غواص امیرآباد
روضه در یادمان شهدای نجف آباد روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها روضه های فضای باز در نجف آباد+اطلاعیه ها     723x1024
روضه در یادمان شهدای نجف آباد