یکی از فروشگاه های بزرگ و پر رفت و آمد نجف آباد که در طول دو هفته اخیر و همزمان با گسترش ویروس کرونا، میزبان هزاران #مشتری از نقاط مختلف شهرستان و حتی استان و کشور بود، اخیرا و پس از صدور دستور قاطع دادستان نجف آباد، بالاخره تعطیل کرد.

 روغن ریخته را نذر امام زاده کرد

یکی از فروشگاه های بزرگ و پر رفت و آمد نجف آباد که در طول دو هفته اخیر و همزمان با گسترش ویروس کرونا، میزبان هزاران مشتری از نقاط مختلف شهرستان و حتی استان و کشور بود، اخیرا و پس از صدور دستور قاطع دادستان نجف آباد، بالاخره تعطیل کرد.

این فروشگاه با نصب اطلاعیه هایی اعلام کرده که برای سلامت شهروندان، تعطیل کرده ولی انگار یادشان رفته که چندین روز قبل، مسئولان شهر در جلسه ای از همین آقا و دیگر فروشگاه های بزرگ خواسته بودند که برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا، قید کاسبی میلیاردی اش را بزند ولی او زیر بار نرفته بود.

حالا که دیده این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست و این دفعه کسی به میدان آمده که اهل تعارف و انفعال و ترس های خاص مدیریتی نیست، از ترس پلمپ شدن و ریزش مشتریان، داوطلبانه! فروشگاه بزرگش را تعطیل کرده.

نکته جالب دیگر این بنده خدا این است که روی در فروشگاهش نوشته که اگر خواستید خرید داشته باشید، به شعبه دیگر ما در فلان شهر استان مراجعه کنید. حاجی جون! شما اگر به فکر سلامت مردم هستید، چرا نشانی فروشگاه دیگرت را می دهی؟ آن جا کرونا نیست یا مدیر شجاعی پیدا نشده که جلویت بایستد؟!

در این روزهای سخت است که فرق کاسب منصف با آدم های سودجو را می فهمیم. همین ایام است که فرق مدیران انقلابی واقعی با مسئولان واداده یا کسانی که ادای انقلابی گری می کنند را متوجه می شویم.

کرونا، با تمام مشکلات و صدماتش برای کشور، برکاتی هم داشته؛ خیلی ها امتحان شان را پس دادند و چهره واقعی شان مشخص شد.

فروشگاه بزرگ روغن ریخته را نذر امام زاده کرد روغن ریخته را نذر امام زاده کرد             300x209

فروشگاه بزرگ