فرمانداری: هم زمان با هفته دولت، طی مراسمی با حضور مسئولان آموزش و پرورش شهرستان و تعداد دیگری از مدیران نجف آباد، از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهرستان رونمایی شد.

رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد

فرمانداری: هم زمان با هفته دولت، طی مراسمی با حضور مسئولان آموزش و پرورش شهرستان و تعداد دیگری از مدیران نجف آباد، از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهرستان رونمایی شد.

مجتبی راعی فرماندار نجف آباد در این مراسم با اشاره با اهمیت این سند گفت: با توجه به شرایط پیش آمده از لحاظ تعطیلی مدارس و ادامه تهدید کرونا، بایستی طوری برنامه ریزی کرد که به درس و تحصیل دانش آموزان صدمه نخورد.

سید رضا موسوی زاده رییس آموزش و پرورش شهرستان که از اوایل سال ۹۸ کار خود را در این مسئولیت شروع کرده، اجرای سند تحول را اصلی ترین هدف خود اعلام کرده است.

در طرح تحول که سال۹۰ بعد از چندین سال کار پژوهشی صد‌ها کارشناس به تصویب رسیده، کارکرد ارکان مختلف همچون دانش‌آموز، معلم و مدرسه متحول خواهد شد.

رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد                                               300x170

رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد

رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد