صدا و سیما: کتاب «سه دقیقه و سی ثانیه» که با محوریت وصیت نامه صوتی پاسدار شهید محسن حججی خطاب به فرزندش تدوین شده، در محل یادمان شهدای نجف آباد رونمایی شد .

رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر

صدا و سیما: کتاب «سه دقیقه و سی ثانیه» که با محوریت وصیت نامه صوتی پاسدار شهید محسن حججی خطاب به فرزندش تدوین شده، در محل یادمان شهدای نجف آباد رونمایی شد .

در مراسم رونمایی این اثر که به همت یادمان شهدای این شهر و توسط موسسه آفتاب خوبان در شمارگان هزار جلد منتشر شده، پدر و فرزند شهید حججی حضور داشتند.

شهید حججی در آخرین لحظات حضورش در ایران و پیش از پرواز، وصیت نامه ای صوتی خطاب به فرزندش علی ضبط و ارسال کرد.

رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر 4723868 293 300x169

رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی

 

رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر 4723871 173 1024x576
رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی
رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر 4723870 124 1024x576
رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی
رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر 4723869 368 1024x576
رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی
رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی در نجف آباد+تصاویر 4723868 293 1024x576
رونمایی از کتاب وصیت نامه شهید حججی